Onderzoek Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Het doel van het VN-verdrag Handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Dit betekent dat ook op de arbeidsmarkt de rechten van mensen met een beperking zeker moeten zijn. Maar in hoeverre is dit het geval? Dit onderzoek biedt inzicht aan Ieder(in) voor de visie op de inclusieve arbeidsmarkt.