Omslag Rapport Onderzoek 'Krijgt u de juiste zorg en ondersteuning'

Onderzoek naar de tevredenheid van mensen met een beperking over hun zorg: van huisarts tot Wmo-voorziening.