Omslag Rapport Hulpmiddelen Meldpunt Ieder(in)

Rapport van het Meldpunt van Ieder(in) over meldingen die zijn binnengekomen over hulpmiddelen van januari t/m mei 2020.