Omslag Rapport Leven is wonenHerdrukt in 2017
Rapportage van 60 interviews met mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening over hun woonsituatie.