Omslag Rapport Thermometer Beschut werkBeschut werk maakt sinds 2015 deel uit van de Participatiewet. Mensen die een beroep doen op de regeling ‘Beschut werk’ hebben meer aandacht en begeleiding nodig op de werkplek dan wat normaal gesproken van een werkgever kan worden verwacht.  De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft een overzicht van de stand van zaken Beschut werk gemaakt. In de LCR Werkgroep Beschut was ook Ieder(in) vertegenwoordigd.