Sommige verzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Samen met Patiëntenfederatie Nederland maakt Ieder(in) ieder jaar een overzicht van verzekeraars die dat doen.