Op basis van onderzoek en gesprekken met ervaringsdeskundige ouders en leerlingen hebben Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND tien randvoorwaarden opgesteld. Voor leerlingen met een beperking, aandoening of ziekte moeten deze voorwaarden in orde zijn om überhaupt naar school te kunnen gaan.