De visie ‘Goed wonen voor iedereen’ is een basisdocument. De visie geeft richting aan de activiteiten die Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en de Patiëntenfederatie Nederland ondernemen om het wonen voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening te verbeteren. Het actieplan geeft in tien punten weer welke knelpunten de organisaties willen aanpakken.