Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap is in 2016 geratificeerd. Het VN-verdrag Handicap moet de komende jaren worden uitgevoerd. Ook lokaal. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. Lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden hebben hier veel vragen over. Hoe moet de gemeente het VN-verdrag Handicap gaan uitvoeren? En wat kun je als belangenbehartiger of vertegenwoordiger van mensen met een beperking zelf doen om de uitvoering van het VN-verdrag binnen je gemeente echt vooruit te helpen? Deze brochure geeft antwoord op deze vragen.