Omslag Wegwijzer voor financiering van wooninitiatievenWegwijzer voor startende wooninitiatieven die een  ondernemingsplan willen maken waarmee de kans op financiering groter wordt.

Dezer wegwijzer is destijds tot stand gekomen dankzij NPCF, LPGGz en Ieder(in) binnen het programma PG Werkt Samen.