In aanloop naar de verkiezingen in maart 2023 voor Provinciale Staten en Waterschappen zijn twee nieuwe pilots van start gegaan. Speciaal  voor mensen met een beperking die zich hiervoor kandidaat willen stellen. Net als Ieder(in), wil ook het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) dat meer mensen met een beperking politiek actief worden en blijven. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een beperking. Met de twee pilots wil BZK mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie brengen als mensen zonder beperking.

Pilot met hulp en ondersteuning

De lopende pilot met een persoonlijke ondersteuner voor volksvertegenwoordigers is verlengd en ook weer opnieuw opengesteld. Uit onderzoek blijkt dat een volksvertegenwoordiger met een beperking voor zijn of haar ambtsvervulling baat kan hebben bij een persoonlijke ondersteuner. Ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit het voorbereiden, regelen en begeleiden van werk zodat de ambtsdrager daaraan zijn of haar tijd en energie niet hoeft te besteden en zich vooral kan concentreren op zijn taak als volksvertegenwoordiger. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van en het begeleiden tijdens vergaderingen en dienstreizen.

Pilot met financiële ondersteuning

Eén van de drempels waar men tegenaan loopt zijn de hoge (meer)kosten die een politieke functie voor mensen met een beperking met zich mee kan brengen. Specifieke (financiële) ondersteuning kan daarom helpen. In de pilot ontvangen deelnemers maximaal 2.000 euro per kandidaat voor kosten die zij vanwege de eigen beperking maken tijdens de kandidaatstellingsperiode. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra of hogere vervoerskosten, kosten voor communicatie (bijvoorbeeld een tolk Nederlandse Gebarentaal), ondersteuning bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL-ondersteuning) en het inhuren van zorg om de verkiezingscampagne te kunnen volbrengen. Het gaat dus niet om campagne- en promotiekosten zoals bijvoorbeeld het drukken van verkiezingsfolders.

Beide pilots komen voort uit het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking dat eind 2020 werd gepresenteerd.

Meer informatie en aanmelden

Beide pilots worden namens het ministerie van BZK uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Omdat het pilots betreft, is er een klein aantal voorwaarden aan deelname. Meer informatie kun je in de links hieronder lezen:

Voor beide pilots zijn aparte aanvraagformulieren:

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar info@raadsleden.nl

Meer informatie of vragen?

Voor eventuele vragen kun je van maandag tot en met donderdag contact opnemen met Lisanne Spanbroek, bureau- en verenigingssecretaris van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over