De landelijke patiëntenkoepels Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF zijn gestart met de meldactie, Heeft u inzicht in uw zorgkosten?. We roepen zoveel mogelijk mensen op om hieraan mee te doen! Wat we graag van u horen is of u de periodieke overzichten of rekeningen van de zorgverzekeraars begrijpt. En of u kunt controleren of u deze vorm van zorg ook wel afgenomen heeft. Maar ook of het eigen risico voor u een reden is om juist geen gebruik van de zorg te maken.

Waarom zou u meedoen? Als patiëntenkoepels streven we transparantie in de zorg en voor de consument na. De resultaten van de meldactie zullen onder de aandacht worden gebracht van politiek Den Haag, bij zorgverzekeraars en andere belanghebbenden in de zorg. Wilt u meedoen aan deze meldactie?

Vul dan vóór 2 januari 2015 de vragenlijst in.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over