Klink helpt belangenbehartigers hun werk makkelijker te maken. Klink is een online en offline netwerk voor iedereen die – persoonlijk of professioneel, zeven dagen per week of af en toe – werkt aan een écht inclusieve samenleving. Klink is een initiatief van Ieder(in).

Gesprek en ontmoeting

Op het online platform van Klink kunt u als belangenbehartiger met andere belangenbehartigers in gesprek gaan en kennis en ervaringen delen. Klink organiseert ook netwerkbijeenkomsten in het land waar u andere belangenbehartigers kunt ontmoeten. Ook tijdens de bijeenkomsten staat het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal. Klink is samen voor inclusie!

Meedoen aan Klink? Bekijk hier de gesprekken en maak een profiel aan

Kaart

Op Klink staat een kaart van Nederland waarop organisaties, initiatieven en netwerken te vinden zijn die allemaal op een of andere manier belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte behartigen.

Bekijk hier de kaart van Klink