Oproep aan politieke partijen

Wij, 2 miljoen Nederlanders met een beperking of chronische ziekte, en onze naasten, willen kiezen voor een toegankelijk Nederland. Een land waar niet alleen de drempels in gebouwen verdwijnen, maar ook in wet- en regelgeving. En waar we kunnen rekenen op bestaanszekerheid en goede zorg en ondersteuning Daarom doen wij een beroep op de politieke partijen om het VN-verdrag Handicap in de praktijk te brengen. In de verkiezingsprogramma’s en op alle beleidsterreinen. Zodat wij kunnen kiezen voor een land waarin iedereen op gelijke voet kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Daar hebben alle 17 miljoen Nederlanders baat bij.

Download hier de volledige oproep
Kies voor een toegankelijk Nederland (pdf)
      Download hier de oproep in begrijpelijke taal
Kies voor een toegankelijk Nederland (pdf)

 

Hieronder de hoofdpunten uit onze oproep op aan politici.

1. Garandeer bestaanszekerheid

Veel mensen met een beperking ervaren grote bestaansonzekerheid. De oorzaken zijn divers. Niet of nauwelijks kunnen rondkomen van een minimum inkomen. Niet kunnen samenwonen vanwege regelgeving of eigen bijdragen aan zorg en ondersteuning. Jezelf niet uit de armoede kunnen werken. Zoveel meerkosten betalen waardoor niks overblijft van je besteedbaar inkomen. Afhankelijk zijn van giften van naasten om niet in de schulden te raken. De bestaanszekerheid van mensen met een beperking moet worden beschermd en structureel verbeteren. Daarom vraagt Ieder(in) om de volgende punten op te nemen in de verkiezingsprogramma’s.

  • De stapeling van (zorg)kosten stopt.

  • Samenwonen wordt haalbaar voor mensen met een beperking.

  • Mensen die niet voltijds kunnen werken vanwege hun beperking verdienen een volwaardig inkomen.

2. Verbeter de zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking

Mensen met een beperking of chronische ziekte, waaronder ook kinderen en jongeren, hebben, vaak hun hele leven lang, zorg en ondersteuning nodig. Thuis, op school, op het werk, bij dagbesteding en bij deelname aan het maatschappelijke leven. De wetten waarvan zij afhankelijk zijn (Jeugdwet, Wlz, Wmo en Zorgverzekeringswet) sluiten in de praktijk slecht aan op elkaar en op het dagelijks leven van mensen met een beperking. Voor een goede kwaliteit van leven moeten zij, en hun naasten, kunnen rekenen op passende zorg en ondersteuning. En daar eigen regie op kunnen hebben. Daarom vraagt Ieder(in) om de volgende punten op te nemen in de verkiezingsprogramma’s.

  • Er komt structureel voldoende geld voor passende zorg en ondersteuning specifiek voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking.

  • Mensen met een levenslange, levensbrede beperking hoeven niet bij herhaling te bewijzen dat ze passende zorg en ondersteuning nodig hebben.

  • Mensen die intensief (mantel)zorgen voor iemand met een levenslange, levensbrede beperking worden daar financieel voor gecompenseerd.

3. Gelijke behandeling en rechtspositie

Inclusief onderwijs, toegankelijk OV, een inclusieve arbeidsmarkt, toegankelijke woningen of passende hulpmiddelen. Hoewel deze onderwerpen steeds meer aandacht krijgen, moeten we in de praktijk nog grote stappen zetten in Nederland. Het VN-verdrag Handicap is in 2016 geratificeerd, maar de rechten die daar bij horen zijn nog niet goed geregeld. Mensen met een beperking moeten kunnen rekenen op een gelijke uitgangspositie in het leven. Daarom vraagt Ieder(in) om de volgende punten op te nemen in de verkiezingsprogramma’s.

  • Alle nieuwe wetsvoorstellen worden getoetst aan het VN-verdrag Handicap.

  • Er zijn geen rechtsverschillen tussen gemeenten.

  • In elke gemeente komt een lokale gehandicaptenraad.

 

Download hier de volledige oproep
Kies voor een toegankelijk Nederland (pdf)
      Download hier de oproep in begrijpelijke taal
Kies voor een toegankelijk Nederland (pdf)