Op 15 maart 2023 zijn de Verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Dit zijn twee verkiezingen. Kiezers ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen twee stempassen, één voor de Provinciale Statenverkiezing en één voor de Waterschapsverkiezingen.

Waar gaan deze verkiezingen over?

Elke vier jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kies je de leden van de Provinciale Staten. Nederland telt in totaal 12 provincies. De Provinciale Staten zijn de ‘Tweede kamer’ van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren de Gedeputeerde Staten.

Ook verkiezing leden Eerste Kamer

Deze verkiezingen hebben ook indirect invloed op de landelijke politiek. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk de 75 leden voor de Eerste Kamer. De Eerste Kamerverkiezingen worden twee á drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen georganiseerd.

Waar gaat de provincie over?

Op de website van het Interprovinciaal Overleg (IPO) staat een overzicht van de thema’s waar provincies zich mee bezig houden. Meerdere beleidsthema’s hebben invloed op toegankelijkheid en participatie:

 • Indeling van de ruimte: waar woningen mogen worden gebouwd, waar een natuurgebied komt, hoe de (spoor)wegen lopen, waar een industriegebied of windmolens komen – Wonen
 • Natuur en milieu: natuurbeheer, milieu, vergunningverlening, toezicht en handhaving – Omgevingsvisie
 • Klimaat en energie: stimuleren en financieren van duurzame energie.
 • Openbaar vervoer: zorgen voor bus- en streekvervoer in de hele provincie – Mobiliteit
 • Aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, fietspaden, bruggen en sluizen
 • Cultuur en monumentenzorg: het behoud en beschermen van erfgoed – Cultuur
 • Economie: een aantrekkelijke provincie zijn voor bedrijven, zorgen voor meer werkgelegenheid.
 • Toezicht op gemeenten en waterschappen, waaronder het goedkeuren van de gemeentelijke begrotingen.

Sommige provincies hebben ook een sociale agenda, zoals de provincie Utrecht.

Wat doet het waterschap?

Bij de waterschapsverkiezingen stem je voor het algemeen bestuur van een waterschap. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap. Nederland telt in totaal 21 waterschappen. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Zij houden zich bezig met:

 • Onderhoud van dijken en sluizen.
 • zuiveren van het afvalwater.
 • Controleren de kwaliteit van ons zwemwater.
 • Natuurbeheer in en om het water.

De waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge voeten houden en controleren de kwaliteit van het zwemwater.

Meer informatie

Meer informatie over de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen kun je vinden op:

Terug naar Toegankelijke verkiezingen