decoratiefHeb je een beperking en zou je eigenlijk zelf wel politiek actief willen worden? Bijvoorbeeld als wethouder, of als lid van Provinciale Staten of in de Tweede Kamer? Maar aarzel je vanwege je beperking? Lees dan zeker even door.

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden (en te blijven), is vaak hoog. Van de ongeveer 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders in ons land, heeft nog geen 0,5% een functionele beperking.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil hier verandering in brengen en heeft daarom in 2020 het ‘Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking’ opgesteld.

Actieplan

Het Actieplan heeft als doel dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in één op de drie gemeenten mensen met een beperking politiek actief zijn. Op de website van het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking vind je informatie over de ondersteuning die je als politicus met een beperking kunt krijgen.

Financiële en persoonlijke ondersteuning

Op een website van het ministerie van Binnenlandse Zaken vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de ondersteuning van politici met een beperking.

Veel vragen gaan over welke gevolgen de vergoeding van het werk als gemeenteraadslid heeft voor een uitkering. Maar op de website staan ook antwoorden op andere vragen over hulp bij het uitoefenen van een politieke functie.

Bekijk de website met antwoorden op veelgestelde vragen over ondersteuning van politici met een beperking.

Aanjaagteam

Een andere actie uit het actieplan van het ministerie is het aanjaagteam. Het aanjaagteam bestaat uit vier bestuurders die zelf een beperking hebben: ambassadeurs. Deze ambassadeurs trekken door het land om te vertellen over de mogelijkheden om politiek actief te worden. Zij zetten zich de komende periode in om de politiek en het bestuur meer inclusief en divers te maken. Dit doen zij door mensen met een beperking te ondersteunen bij politiek actief worden, maar ook door gemeenten, waterschappen en provincies te stimuleren om zich toegankelijk op te stellen en passende vormen van ondersteuning te bieden.

Het aanjaagteam bestaat uit:

Meer informatie over het aanjaagteam kun je vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Onbeperkt in de politiek

Op het digitale platform www.onbeperktindepolitiek.nl kunnen mensen met een beperking die actief willen worden in de politiek of dat al zijn, met elkaar in gesprek gaan, vragen stellen, informatie delen en elkaar helpen. En er zo samen voor zorgen dat meer mensen met een beperking kiezen voor de politiek. Heb jij de ambitie om iets te gaan doen in de politiek of doe je dat al, meld je dan aan op het platform en doe mee. Lees meer in ons artikel over het platform onbeperkt in de politiek.

Voor lokale belangenbehartigers
Een verkiezingsperiode is voor lokale belangenbehartigers natuurlijk een goed moment om werk te maken van goed toegankelijke verkiezingen. Ruim voor de verkiezingen starten gemeenten al met het vinden van toegankelijke locaties, het werven van stembureauleden en het maken van een draaiboek. De gemeente kiest dan ook of er in de gemeente prikkel-arme stembureaus komen en stembureaus met een stemmal en een tolk Nederlandse Gebarentaal.

Ga in aanloop naar de verkiezingen met je gemeente in gesprek over de fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid. Zorg dat je zelf goed op de hoogte bent. En neem als het kan ervaringsdeskundigen mee. Toegankelijkheid is veel meer dan zorgen voor een oprijplaat bij een stemlokaal. Het gaat ook over passende bejegening en begrijpelijke informatie. Maak gebruik van de informatie van deze themapagina Toegankelijke Verkiezingen. Bekijk ook de andere pagina’s: Zo kan iedereen stemmen, Je stem uitbrengen, Maak je politieke boodschap toegankelijk en Toegankelijke verkiezingen: handreikingen, checklists en meer.

 

 

Terug naar Toegankelijke verkiezingen