Je gemeente wil aan de slag met het verbeteren van de webtoegankelijkheid. De gemeente zal beginnen met het vaststellen van de koers, prioriteiten en een programma van eisen. Wat kun jij hieraan bijdragen? Vertel wat voor mensen met een beperking belangrijk is en welke toegankelijkheidsproblemen als eerste aangepakt zouden moeten worden.

De gemeente maakt een overzicht van alle websites en apps, de toegankelijkheidsstatus en de al genomen maatregelen. Jij hebt de Quick Scan toegankelijkheid uitgevoerd. Je hebt je wensen en prioriteiten geformuleerd, bijvoorbeeld in de vorm van een standpuntennota. Hierover ga je samen in gesprek.

Programma van eisen

De 50 succescriteria van de WCAG 2.1 AA vormen de basis van het programma van eisen. Geef je aanvullende wensen aan, bijvoorbeeld begrijpelijk taalniveau, eenvoudige navigatiestructuur en een rustige vormgeving. Laat in het programma van eisen opnemen dat een gebruikerstest met ervaringsdeskundigen plaats vindt.

Het liefst wil je volledige toegankelijkheid op 23 september 2020. Maar in de meeste gevallen zal dit niet haalbaar zijn. Focus dan op wat voor mensen met een beperking het belangrijkst is en als eerste moet worden aangepakt. Lees hiervoor ook het voorbeeld van Voorall Den Haag [wordt nog toegevoegd bij Inspiratie].

Laat ook in het programma van eisen opnemen dat digitale toegankelijkheid goed verankerd wordt in het gemeentelijk beleid en in alle werkprocessen. Het betekent ook dat er structurele inzet komt van personeel en financiële middelen.

Laat de gemeente in deze fase de toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. Dit is een verplichting. Zo is voor iedereen – ook voor de burger – duidelijk hoe het gesteld is met de digitale toegankelijkheid van de gemeente, wat dus de startsituatie is, wat er nog moet gebeuren en hoe de voortgang is.

Zie ook de Quick Scan Digitale Toegankelijkheid, de voorbeeld Standpuntennota [wordt nog toegevoegd] en het inspiratie-verhaal over Voorall Den Haag [wordt nog toegevoegd].