Kijk met wie je samen kunt optrekken. Voor welke andere inwoners is een goed toegankelijke en gebruiksvriendelijke website ook van belang? Denk bijvoorbeeld aan:

  • Ouderenbonden. Is er een plaatselijke afdeling van de ouderenbonden (KBO-PCOB en de ANBO, migrantenouderen)?
  • Patiëntenorganisaties. Voor welke patiënten en patiëntenorganisaties is dit onderwerp belangrijk? Is er in jouw gemeente bijvoorbeeld een afdeling van de Oogvereniging, patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en mensen met autisme.
  • Adviesraad Sociaal Domein (WMO-raad, cliëntenraad). Deze raad kan een belangrijke partner zijn, mede vanwege de contacten met de gemeente.Welke organisatie heeft welke deskundigheid? Wie heeft welk netwerk? Stem je boodschap en je wensen met elkaar af en vindt de gemeenschappelijke belangen. Deze organisaties kunnen ook hun eigen achterban om feedback vragen over de website.

Tip: Bedenk dat iedereen – ongeacht achtergrond, opleiding of beperking – baat heeft bij een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website.