Hoe leg je contact met de gemeente? Je kunt verschillende ‘ingangen’ kiezen: de verantwoordelijk wethouder, een of meerdere ambtenaren of de gemeenteraad.

De meest ‘koninklijke’ weg is om eerst de wethouder of een ambtenaar te benaderen. Als dat onvoldoende resultaat oplevert kun je naar de gemeenteraad stappen. Je kunt ook de wethouder benaderen en tegelijkertijd de betrokken ambtenaar en/of de raad informeren (bijvoorbeeld met een afschrift van een brief of in de cc van de mail).

Kies de weg die jou het beste past. Misschien heb je eigen contacten die je kunt benaderen? Inhoudelijk kan digitale toegankelijkheid bij twee beleidsdossiers zijn ondergebracht: het beleid communicatie en publieksdienstverlening of het beleid lokale inclusie.

Via de wethouder

Digitale toegankelijkheid valt in de volgende wethouders portefeuille:

  • Dienstverlening aan inwoners, publieksdienstverlening
  • Doelgroepenbeleid, emancipatie, diversiteit

Manieren om in contact te komen met de wethouder zijn bijvoorbeeld:

  • Een brief sturen naar wethouder (de wethouder is verplicht antwoord te geven)
  • Het spreekuur van de wethouder bezoeken

Via ambtenaren of andere personen of organen

  • Je vaste contactpersoon, bijvoorbeeld de ambtenaar van de Lokale Inclusie Agenda (LIA).
  • De Afdeling communicatie. Stuur een mail of bel, en maak een afspraak.
  • De Adviesraad Sociaal Domein (Wmo-raad, Cliëntenraad). Zij hebben goede ingangen naar het college.
  • Via andere overleg- en participatiestructuren van of met burgers.

Ambtenaren stellen het op prijs als je met bruikbare informatie en goede voorstellen komt. Mogelijk is de ambtenaar bewust van het belang van digitale toegankelijkheid, maar krijgt hij of zij de wethouder (nog) niet mee. Als belangenorganisatie kun je dan aanbieden om samen in gesprek te gaan.

Via de raad

Manieren om in contact te komen met de raad:

  • Een brief sturen naar de raad, bijvoorbeeld via de griffie of naar alle raadsleden afzonderlijk. Je kunt ook de politieke partijen benaderen.
  • Inspreken op een commissievergadering of andere inspraakmogelijkheid waarbij raadsleden aanwezig zijn (ronde tafelgesprek, raadsinformatieavond; de naamgeving verschilt per gemeente).

Benieuwd hoe je een goede brief opstelt? Klik op Modelbrief Digitale Toegankelijkheid Gemeente [modelbrief wordt later ng toegevoegd]