Inhoud van het gesprek

Laat je gemeente weten dat je samen aan de slag wilt gaan met digitale toegankelijkheid. Informeer of de gemeente al stappen heeft ondernomen. Vraag wanneer zij het onderwerp voorbereiden en wanneer zij daarover met je in gesprek kunnen. Bied je hulp aan.

Attendeer je gemeente op de brief van Staatssecretaris Knops uit juli 2019. En attendeer je gemeente op de website DigiToegankelijk.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voorbereiding

Bereid een gesprek met je gemeente goed voor. Wat is mijn boodschap? Wat moet de uitkomst zijn van het gesprek? Handig hulpmiddel bij het voorbereiden en voeren van een gesprek is deze Model standpuntennota [document wordt nog toegevoegd].

Heeft je gemeente weinig aandacht voor digitale toegankelijkheid, beschouw zo’n eerste gesprek dan als een goed begin. Bied aan om een bijeenkomst te organiseren over het onderwerp. Probeer concrete afspraken te maken over het vervolg. Houd vervolgens contact.

Staat de gemeente nog aan het begin van digitale toegankelijkheid? Stel dan voor om de onderzoeksresultaten van bureau Stuurlui op te vragen. Stuurlui heeft een onderzoek naar de toegankelijkheid van de homepagina’s van gemeentewebsites gedaan.