En dan is de gemeente toe aan de uitvoering. In deze fase wordt de website ontworpen, gebouwd en getest. Tijdens de bouw testen professionals de website. Vervolgens gaan ervaringsdeskundigen een testversie van de website testen. Dit gebeurt vóórdat de website online komt. De specialist van de gemeente stelt een testprotocol voor het testteam op. Voor de verdere uitwerking zie De 10 belangrijkste vragen over het digitaal testteam van ervaringsdeskundigen [document wordt nog toegevoegd].

Blijf betrokken als belangenbehartiger en biedt ondersteuning aan het testteam. Het testteam van ervaringsdeskundigen test vooral de gebruiksvriendelijkheid (en een klein deel van de 50 toegankelijkheidscriteria van de WCAG). Blijf alert dat de gemeente daarnaast ook de professionele testen op de 50 criteria uitvoert. Het testen op de 50 WCAG criteria kan deels met een automatische tool. Zo’n tool test echter maar ongeveer 15 procent van de criteria. Daarom moet altijd een handmatige test gebeuren! Als de bevindingen van alle testen zijn verwerkt, dan kan de website gepubliceerd worden.

Zie De 10 belangrijkste vragen over het digitaal testteam van ervaringsdeskundigen. [document wordt nog toegevoegd]