Je hebt een eerste gesprek gehad met de wethouder, ambtenaren en/of raadsleden. Maar je merkt dat er nog weinig bewustwording is over het belang van digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Je kunt aanvoeren dat een toegankelijke gemeentewebsite wettelijk verplicht is, maar je wilt vooral dat bestuurders en ambtenaren de urgentie gaan voelen om tot actie over te gaan.

Organiseer een bijeenkomst

Bied aan om een bijeenkomst te organiseren voor de wethouder, gemeenteraadsleden en ambtenaren. Met zo’n bijeenkomst kun je mensen infomeren, bewust maken en enthousiasmeren. Nodig hiervoor ook mensen met een beperking uit.

Gebruik tijdens de bijeenkomst eventueel deze Power Point presentatie [presentatie wordt nog toegevoegd]. Je kunt de power point presentatie zelf aanpassen.

Laat het zien: geef een demonstratie

Wat ook goed werkt om het draagvlak te vergroten, is een demonstratie door ervaringsdeskundigen. Zo’n demonstratie werkt als een enorme eye-opener. De meeste bestuurders en ambtenaren realiseren zich niet hoe mensen met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke beperking een website gebruiken, wat ze nodig hebben en waar ze tegenaan lopen.

Gebruik de 6 tips voor het geven van een demonstratie en Check 7 criteria web-toegankelijkheid

Download hier de 6 tips voor een demonstratie in pdf
Download hier de 6 tips voor een demonstratie in Word

Download hier de Check 7 criteria als pdf
Download hier de Check 7 criteria in Word

Ga na afloop van de presentatie en demonstratie samen in gesprek. Probeer tot concrete afspraken te komen. Wat wordt de eerstvolgende stap? Wanneer wordt die gezet en door wie en met wie?