Als de gemeenteambtenaren en de wethouder – ondanks je inspanningen – geen stappen zetten, dan kun je de gemeenteraad stimuleren om een opdracht te formuleren aan het college van Burgemeester en wethouders over digitale toegankelijkheid. Ook hier kun je meerdere wegen bewandelen.

Spreek de gemeenteraad aan

Informeer de gemeenteraad over het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid en vermeldt de termijnen waarbinnen de gemeente aan de wettelijke verplichtingen moet voldoen. Maak duidelijk dat bij het ontwerpen en bouwen van een website belangrijk is dat mensen met een beperking betrokken worden. Geef aan dat het inzetten van ervaringsdeskundigen zelfs verplicht is.

Informeer afzonderlijke gemeentefracties

Zoek contact met raadsleden van de afzonderlijke fracties. Zij stellen bruikbare informatie en een constructieve opstelling vaak op prijs. Tips en adviezen worden meestal gewaardeerd. Het vergroot de bereidheid van raadsleden om in de gemeenteraad aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Stimuleer de raad om een motie in te dienen

Probeer draagvlak te krijgen voor een motie over web-toegankelijkheid. Stuur de fracties bijvoorbeeld een brief met een voorbeeld motie. Gebruik hier voor het model Motie Digitale toegankelijkheid [document voegen we nog toe].