Er zijn een paar onderzoeken die (deels) antwoord geven op deze vraag.

  • Onderzoek homepagina’s van gemeentewebsites
    Stuurlui heeft in september 2019 de homepagina’s van alle 355 gemeenten onderzocht op toegankelijkheid. Slechts 23% van de homepagina’s van gemeenten bleek te voldoen aan de WCAG 2.1. AA richtlijnen.
  • Promotieonderzoek onder 69 gemeenten
    Eric Velleman heeft in 2018 een promotieonderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van 69 gemeentewebsites. Zijn onderzoek laat zien dat geen van deze websites volledig voldoet aan de WCAG 2.0 AA – richtlijnen (sinds eind 2018 zijn de richtlijnen uitgebreid onder de noemer WCAG 2.1).
  • Nulmeting Digitale Toegankelijkheid Overheden
    In 2019 heeft Stichting Accessibility een nulmeting uitgevoerd. Uit deze nulmeting blijkt dat websites van landelijke en lokale overheden nog niet voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Websites scoren gemiddeld op 12 van de 50 succescriteria van WCAG 2.1 AA een afwijking. Er is veel ‘laaghangend fruit’ waarmee websites snel verbeterd kunnen worden. Deze nulmeting is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.