Je kunt ervaringsdeskundigheid in drie verschillende rollen inzetten.

Als vertegenwoordiger en spreekbuis van een achterban (belangenorganisatie)

  • Rol: Brengt gebundelde kennis en signalen in vanuit en namens een achterban. Behartigt de belangen van de achterban.
  • Inzet: Denkt mee in het proces van besluitvorming, voorbereiding ontwerp en monitoring. Kan de inzet van ervarings-deskundigheid organiseren. Kan toezicht uitoefenen op het naleven van afspraken en wet- en regelgeving.

Op persoonlijke titel (ervaringskennis)

  • Rol: Brengt eigen ervaringen in. Heeft een rol bij het creëren van bewustwording over digitale toegankelijkheid.
  • Inzet: Kan in de fase van agendering demonstreren hoe hij/zij een website gebruikt en hoe (on)toegankelijkheid werkt.

Namens anderen met gelijke ervaringen (ervaringsdeskundigheid)

  • Rol: Brengt zelf-overstijgende ervaring en algemene kennis van zijn of haar doelgroep in. Spreekt ook voor anderen met vergelijkbare beperkingen. Heeft een rol bij het creëren van bewustwording, bij training van medewerkers, en bij het testen van de website.
  • Inzet:  Kan in de fase van agendering en voorbereiding/training demonstreren hoe hij/zij een website gebruikt en hoe (on)toegankelijkheid werkt. Kan in de ontwerp- en bouwfase de website testen. Kan in het kader van monitoring de website geregeld blijven testen.

Ben jij medewerker of vrijwilliger van een belangenorganisatie? Zorg dat je mee kunt praten tijdens het gehele proces van besluitvorming, voorbereiding, ontwerp en monitoring. En maak afspraken met de gemeente over de inzet van ervaringsdeskundigen ten behoeve van bewustwording, training en gebruikerstesten. Meer praktische informatie hierover in 6 stappen Samenwerken aan webtoegankelijkheid. Deze stappen staan beschreven bij  Wat kun je doen, scroll naar het Stappenplan Samenwerken aan webtoegankelijkheid).

Tip: De rol van ervaringsdeskundigen is niet éénmalig. Als belangenorganisatie heb je een rol als ‘waakhond’ en houdt je vinger aan de pols. Bovendien is een website nooit klaar. De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan zo snel dat monitoring – samen met ervaringsdeskundigen – nodig is om de website toegankelijk en gebruiksvriendelijk te houden.