Het onderwerp digitale toegankelijkheid valt binnen een gemeente niet alleen onder het beleid communicatie en publieke dienstverlening, maar ook onder het beleid lokale inclusie. Digitale toegankelijk moet onderdeel zijn van het inclusie-beleid van je gemeente.

Lokale Inclusie Agenda

Op basis van het VN-verdrag Handicap is elke gemeente verplicht een Lokale Inclusie Agenda (LIA) op te stellen. Toegankelijkheid is één van de belangrijke onderdelen van de Lokale Inclusie Agenda. Ook het digitale toegankelijkheid hoort thuis in deze agenda.

Tip: Check of jouw gemeente een Lokale Inclusie Agenda heeft opgesteld. Via deze agenda, en vooral via de ambtenaren die zich met deze agenda bezig houden, kun je het onderwerp digitale toegankelijkheid goed agenderen. Bovendien biedt de Lokale Inclusie Agenda een stevige basis om dit samen met ervaringsdeskundigen op te pakken.

Iedereen doet mee

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt gemeenten in het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda. Dit VNG-programma heet ‘Iedereen doet mee’. Het motto is dat door het betrekken van mensen met een beperking bij de start, ontwikkeling en uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda, je zeker weet dat je echt werkt aan een inclusieve gemeente.

Handreiking en inspiratie

De VNG heeft twee handreikingen: één over hoe je een lokale inclusie agenda opstelt en één met informatie en tips over digitale inclusie. Ook is er een inspiratiebundel over het werken met ervaringsdeskundigen.

Handreiking Lokale Inclusie Agenda
Welke is de 2de?
Inspiratiebundel: Organiseer ervaringsdeskundigheid inclusie