Ja, het betrekken van ervaringsdeskundigen is verplicht. Dat is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap. Overheidsorganisaties (zoals de gemeente) en ondernemingen moeten bij het ontwerpen van informatie, producten en diensten mensen met een handicap actief betrekken.

Formele documenten rond digitale toegankelijkheid bevelen het betrekken van ervaringsdeskundigen vooral aan. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid staat niets over het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling van websites. Maar Staatssecretaris Knops stuurt in juli 2019 een brief aan gemeenten over digitale toegankelijkheid en daarin verwijst hij wel expliciet naar het VN-verdrag Handicap.

Ook in de Nulmeting Toegankelijkheid 2019 (uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) staat de aanbeveling om ervaringsdeskundigen in alle fasen van besluitvorming, ontwerp, bouw en monitoring te betrekken. Hetzelfde geldt voor de publicatie Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie; wie doet wat? van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook daarin staat de aanbeveling ervaringsdeskundigen te betrekken.