Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Men vraagt zich af of het niet beter is om voor de verschillende doelgroepen een eigen website te bouwen. Dit is niet nodig. Met de richtlijnen heeft men gestreefd naar toegankelijkheid voor zoveel mogelijk verschillende gebruikers. Een websitebouwer kan bij het ontwerpen en bouwen met de verschillende doelgroepen rekening houden.

Voorbeelden van ontwerpen en bouwen voor meerdere doelgroepen

Contrast

Mensen met autisme kunnen hooggevoelig zijn voor felle en contrasterende kleuren. Voor slechtzienden is contrast juist belangrijk. Oplossing: een functie toevoegen waarmee jezelf het contrast kunt vergroten of verkleinen. Hetzelfde geldt voor heldere kleuren versus zachte kleuren.

Afbeeldingen

Voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden kunnen eenvoudige plaatjes en iconen behulpzaam zijn. Dit is voor mensen met een visuele beperking niet handig. Oplossing: bij plaatjes een verklarende tekst plaatsen.