De WCAG richtlijnen leveren technisch gezien een toegankelijke website op. Maar de richtlijnen leveren niet per definitie een gebruiksvriendelijke website op. Gebruiksvriendelijkheid betekent dat een website eenvoudig te begrijpen en gebruiken is. Het gaat om zaken als:

  • Eenvoudige manier van navigeren
  • Logische leesvolgorde
  • Vaste plek voor elk onderdeel, niet steeds wisselende teksten
  • Logische indeling
  • Rustige vormgeving
  • Makkelijk vindbare informatie
  • Begrijpelijk taalgebruik

De WCAG regelen deze eigenschappen maar ten dele. Terwijl ze heel belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden. Er zijn diverse publicaties met tips en adviezen over gebruiksvriendelijkheid. Ook zijn er aanbevolen richtlijnen voor het taalniveau. De rijksoverheid hanteert taalniveau B1.

Meer informatie over eenvoudig taalniveau:

Meer informatie over vormgeving: