Het onderzoek van Velleman (zie voorgaande vragen) laat zien dat de oplossingen niet zo zeer (of niet alleen) gezocht moeten worden in technische zaken zoals de bouw van de website. Digitale toegankelijkheid vraagt vooral een organisatie-brede aanpak.

De gehele gemeentelijke organisatie is nodig om dit goed op te pakken en te verankeren. Van hoger management, juristen, inkopers, vormgevers en personeelsmanagers tot redacteuren en testers; zij zijn allemaal nodig om de digitale toegankelijkheid goed te organiseren en op orde te houden.

Dit zijn de succesfactoren voor digitale toegankelijkheid:
1. Steun van bestuurders en hoger management
2. Iemand die eindverantwoordelijk is voor de digitale toegankelijkheid
3. Een vastgesteld actieplan
4. Reservering van budget en capaciteit
5. Bewustwording en kennis, opleiding en training
6. Verankering in alle organisatieonderdelen en werkprocessen
7. Digitale toegankelijkheid als vast onderdeel van het inkoopproces en een harde voorwaarde bij aanbesteding (knock-out criterium)
8. Een overzicht van alle websites en apps die de gemeente beheert en het bijbehorende niveau
9. Toezicht en borging door middel van toegankelijkheidsverklaringen en regelmatige (gebruikers) tests
10. Samenwerken met andere gemeenten, onder druk van stakeholders zoals lokale belangenorganisaties en als ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij de implementatie.

Bron: Digitale Toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat? (Uitgave DigiToegankelijk)