Aan de hand van de toegankelijkheidsverklaring kunnen toezichthoudende organen, zoals de gemeenteraad, de vinger aan de pols houden. De raad kan bijvoorbeeld vragen stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders. En het college opdracht geven de toegankelijkheidsproblemen op te lossen. Ook de lokale belangenorganisatie kan met behulp van de toegankelijkheidsverklaring dit onderwerp agenderen bij de raad of het college.