De toegankelijkheidseisen voor webcontent (WCAG 2.1) bestaan uit vier uitgangspunten (principes genoemd):

  1. Waarneembaar: de websitebezoeker moet alle informatie en andere componenten van een website kunnen waarnemen.
  2. Bedienbaar: de websitebezoeker moet alle componenten van de website en de navigatie kunnen bedienen.
  3. Begrijpelijk: de websitebezoeker moet alle informatie en het gebruik van de website kunnen begrijpen.
  4. Robuust: de website moet in verschillende browsers en besturingssystemen goed werken en geschikt zijn voor hulpmiddelen zoals spraaktechnologie.

Deze vier uitgangspunten zijn onderverdeeld in 13 richtlijnen en 78 succescriteria. De succescriteria zijn weer verdeeld over drie niveaus van toegankelijkheid: A, AA en AAA. Overheden moeten voldoen aan het middelste niveau AA. Dit niveau bevat 50 criteria.

De drie niveaus weergegeven in een pyramide