Webtoegankelijkheid betekent dat iedereen, óók mensen met een beperking, volledig gebruik kunnen maken van websites en apps. Dat houdt in dat je de aangeboden informatie en diensten moet kunnen vinden en er gebruik van moet kunnen maken.

Websites en apps van (semi) overheden moet toegankelijk zijn (wettelijke verplichting). Er gelden (internationale) richtlijnen voor. Websites en apps die aan deze richtlijnen voldoen, zijn bruikbaar voor iedereen, ongeacht wat je beperkingen zijn, waar je woont en welke hardware en software je gebruikt.