Het onderzoek van Velleman (zie vorige vraag)  noemt onder meer de volgende oorzaken:

  • Bij veel gemeenten is digitale toegankelijkheid niet structureel ingebed in de gehele organisatie en in de werkprocessen.
  • Veel gemeenten ontvangen geen feedback op hun web(on)toegankelijkheid. Er wordt onvoldoende gemonitord en op de websites staat nergens hoe mensen toegankelijkheidsproblemen van kunnen melden.
  • Ambtenaren hebben een verkeerd beeld over webtoegankelijkheid en gaan er vanuit dat het wel in orde is. Maar liefst 88 procent denkt dat de website aan de eisen voldoet terwijl dit niet het geval is.
  • De inhoudelijke kennis over de WCAG richtlijnen is onvoldoende.