Model en invulassistent

De toegankelijkheidsverklaring moet gemaakt zijn volgens een officieel model. De gemeente kan hiervoor de zogenaamde Invul-assistent Toegankelijkheidsverklaring gebruiken.

Status

In de toegankelijkheidsverklaring moet ook staan wat  de status van de toegankelijkheid van de website is:
1. voldoet volledig
2. voldoet gedeeltelijk
3.  eerste maatregelen genomen
4. voldoet niet

Meer informatie vind je op de website Digitoegankelijkheid van het ministerie van BZK

Checklist

Wil jij de toegankelijkheidsverklaring van jouw gemeentewebsite checken? Gebruik dan onze Checklist Toegankelijkheidsverklaring.
Download hier de Checklist Toegankelijkheidsverklaring (17 kb – docx)