Sinds 1 juli 2018 geldt in Nederland het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Dit besluit stelt digitale toegankelijkheid verplicht voor alle (semi) overheden.

In het tijdelijk besluit staat dat overheden aan de verplichtingen kunnen voldoen door:

  1. De toegankelijkheidseisen toe te passen op hun websites en mobiele applicaties.
  2. Een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.

De toegankelijkheidseisen zijn vastgelegd in de ‘Standaard EN 301 549’. Onderdeel van deze Europese standaard zijn de internationale Web Content Accessibility Guidelines 2.1. (WCAG 2.1).

Lees hier meer over het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
Lees hier meer over de Europese Standaard EN 301 549