Nee, er zijn geen sanctiemogelijkheden. Wel moeten gemeenten verantwoording afleggen. Dat moeten ze doen door het invullen, ondertekenen én publiceren van een actuele toegankelijkheidsverklaring. En als de website van een gemeente niet voldoet aan de 50 succescriteria, moet de gemeente aangeven aan welke van de 50 criteria niet wordt voldaan en wanneer de problemen worden opgelost. Dat oplossen moet de gemeente zo spoedig mogelijk doen.

Bestuurlijk risico

De gemeente kan dus geen geldboete of straf krijgen als de gemeentewebsite onvoldoende toegankelijk is. Maar de verantwoordelijk wethouder loopt wel bestuurlijk risico als hij of zij onvoldoende maatregelen neemt of als er geen goede toegankelijkheidsverklaring op de website staat.