Gisteren maakte de gemeente Zaanstad bekend de maximale eigen bijdrage fors te verlagen. Een voorbeeld dat hopelijk op veel navolging kan rekenen. Berekeningen laten namelijk zien dat een aantal gemeenten hun inwoners opzadelen met eigen bijdragen van soms wel 700 euro! Dit leidde uiteraard tot veel verontwaardiging, ook in de media.

Belangrijk is dat al tijdens het keukentafelgesprek samen met mensen wordt berekend wat hun begeleiding en ondersteuning kost. Wie die de kosten niet volledig zelf kan betalen en geen andere mogelijkheden heeft, moet op steun van de gemeente kunnen rekenen. In veel gemeenten is dat nog niet het geval.

Veel te hoge eigen bijdragen

Eind 2015 was er veel ophef in de media over de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van iemands inkomen en vermogen. Het maximum kan oplopen tot boven de 700 euro per vier weken. Voor mensen met een middeninkomen of inkomen iets boven het minimum dreigt de eigen bijdrage onbetaalbaar te worden. Zij betalen soms bedragen van 500 euro per vier weken. Mensen met een middeninkomen komen niet in aanmerking voor tegemoetkomingen die er vaak voor de lagere inkomens wel zijn maar ze verdienen onvoldoende om een eigen bijdrage van enkele honderden euro’s te kunnen betalen. Met het risico dat zij noodzakelijke zorg of ondersteuning mijden.

Onzekerheid

En er is meer reden tot bezorgdheid. Een aantal gemeenten heeft de maximale eigen bijdrage juist verhoogd, is dat van plan of heeft daarover nog geen duidelijkheid gegeven. Want in lang niet alle gemeenten is het beleid voor komend jaar bekend. Het betekent dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben daar nog in onzekerheid leven over de rekening die zij op den duur gepresenteerd krijgen.

Meer over Zorg
Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over