Mensen uitsluiten van het kiesrecht omdat ze onder bewindvoering of curatele staan, mag niet. dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld in een Hongaarse zaak. De uitsluiting is een schending van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De Hongaarse wet bepaalt dat mensen die onder bewindvoering of curatele staan, zijn uitgesloten van kiesrecht. Naar de individuele persoon wordt niet gekeken. De zaak voor het Hof betrof een man die onder gedeeltelijke voogdij stond. Hij kwam er achter dat hij zich niet voor de parlementsverkiezingen kon registreren.

VN-verdrag

In Nederland is de uitsluiting van het kiesrecht voor deze groep opgeheven en uit de Grondwet geschrapt. Waarom is deze zaak dan toch zo belangrijk? Om twee redenen.

Ten eerste omdat het Hof in Straatsburg uitgebreid aandacht besteedt aan het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Dat is niet de allereerste keer maar wel de meest uitgebreide verwijzing tot nu toe. Hongarije heeft het VN-verdrag al geratificeerd en het Hof kijkt naar verplichtingen die onder dit Verdrag zijn aangegaan.

Ten tweede omdat het Hof naar het verdrag verwijst om te onderbouwen dat het onderscheid op grond van handicap een, verdacht‚ onderscheid is. Dit betekent dat er strikt wordt getoetst of de uitsluiting wel door de juridische mensenrechtenbeugel kan. Er zijn niet zoveel zaken in Straatsburg waarbij mensen met een handicap zo overtuigend in het gelijk zijn gesteld. En die bovendien ook nog eens tot een schadevergoeding hebben geleid.

Toetsing

Uitsluiting van mensnrechten, enkel en alleen op grond van handicap en zonder individuele toetsing, is uit den boze. Dat geldt op grond van het VN-verdrag en ook op grond van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en dus ook in Nederland.

Meer over VN-verdag

Deel dit bericht

Meer nieuws over