"Zo moeilijk is het niet", zegt dagvoorzitter Otwin van Dijk op de bijeenkomst 'De verbeteragenda hulpmiddelen drie jaar later'. Het landelijke Normenkader hulpmiddelen geeft genoeg mogelijkheden om de toegang, levering en service van hulpmiddelen te verbeteren. Dit is vooral belangrijk voor mensen met een levenslange en levensbrede hulpvraag. Drie jaar na de ondertekening bestaan er nog altijd verschillen.
Een man met een lichte huidskleur, kort grijzend baardje, blauwe ogen en zwarte bril kijkt naar zijn laptop. Hij zit in een elektrische rolstoel en draagt een zwart shirt en bruin vest. Rechts van hem staan een vrouw en een man met een licht getinte huidskleur. De vrouw draagt een blauwe trui, spijkerbroek en een mobiele telefoonhouder. Ze heeft een zilverkleurige laptop. De man heeft kort zwart haar, een bril met rond montuur en draagt een blauwe jas. Hij zit in een rolstoel. Op de achtergrond staan lage houten kasten en een lichtblauwe wand.

Daarom hebben Spierziekten Nederland en Ieder(in) in samenwerking met het ALS-centrum van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht een brede werkbijeenkomst georganiseerd om samen over verbeteringen na te denken. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van gemeenten, hulpmiddelenleveranciers (Firevaned), patiëntenverenigingen, gebruikers van hulpmiddelen, ergotherapeuten, revalidatieartsen, de VRA, gemeenten, de VNG en het ministerie van VWS. 

Wat is het normenkader? 

Het landelijk normenkader is door samenwerking van patiëntenorganisaties, gemeenten en zorgverleners in 2021 tot stand gekomen. Met als doel de verbetering van de verstrekking, het onderhoud en de service van hulpmiddelen. Het normenkader bevat convenanten met afspraken voor verhuizing, goede communicatie en bejegening van de gebruiker van het hulpmiddel. Ook moet er een vast aanspreekpunt zijn.  

Vertrouwen en korte lijnen 

De deelnemers waren het met elkaar eens dat het belangrijk is om vertrouwen in elkaar en in de aanvrager te hebben. Ook duidelijke en regelmatige communicatie en een vast aanspreekpunt voor vragen en updates is belangrijk. Het normenkader zegt dat bij complexe aanvragen het functioneel advies van de ergotherapeut de basis is voor het leveren van een hulpmiddel.  

Amsterdam heeft daarom de toegang voor complexe aanvragen via Reade, het revalidatiecentrum. Bij het aanvragen van een hulpmiddelen is kennis nodig van wat iemand in zijn of haar persoonlijke situatie nodig heeft. Een functioneel advies door een ergotherapeut of revalidatieteam is dan een goede start van een aanvraag.  

Gemeenten vinden een functioneel advies ook belangrijk. Ze benadrukken dat dit echt alleen functioneel zou moeten zijn en geen omschrijving van een bepaald type of merk. Gebruikers vinden het kunnen passen en uitproberen van hulpmiddelen belangrijk in het vinden van de goede functionele oplossing. 

Toepassing van de convenanten 

In bijna 100 gemeenten is het convenant over de toegang voor complexe aanvragen en het verhuisconvenant ondertekend. Ze nemen de afspraken uit het normenkader mee in de inkoopafspraken die gemeentes met leveranciers maken over hulpmiddelen. Veel aanvragers van hulpmiddelen weten niet of hun eigen gemeente de convenanten steunt. 

Er moet dus ook overzicht komen over welke gemeenten de convenanten hebben ondertekend. Dit geeft duidelijkheid aan inwoners, zodat zij weten wat zij kunnen verwachten. Om overal tot betere aanvraag, levering en onderhoud van hulpmiddelen te komen is het belangrijk dat meer gemeenten met het normenkader werken.  

Doorpakken met elkaar  

In het normenkader staan de goede dingen om te zorgen dat mensen die hulpmiddelen nodig hebben snel een goed hulpmiddel krijgen. Een goed hulpmiddel past bij wat de gebruiker nodig heeft en zorgt ervoor dat mensen goed kunnen meedoen. Hoe er per gemeente wordt omgegaan met de landelijke afspraken verschilt en blijft onderwerp van gesprek tussen de betrokkenen partijen. Er is bij alle partijen de wens om twee keer per jaar met elkaar te bespreken wat er goed gaat en wat we met elkaar kunnen verbeteren. Zo kunnen we van elkaar leren en ervaart de gebruiker en diens omgeving merkbare verbetering. 

Ieder(in) en Spierziekten Nederland pakken dit op en gaan later dit jaar hulpmiddelenleveranciers, de VNG, de zorgprofessionals en VWS uitnodigen om het idee van het halfjaarlijkse overleg verder uit te werken.

Lees meer over hulpmiddelen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over