De ChristenUnie wil dat Nederland voortmaakt met het ratificeren van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Om het belang van ratificatie ook bij andere partijen onder de aandacht te brengen organiseerde de CU voor alle partijen van de Tweede Kamer een expertmeeting over het VN-verdrag. Maatschappelijke organisaties, waaronder CG-Raad en Platform VG, waren uitgenodigd om het belang van het VN-verdrag toe te lichten.

‚ Nederland schuift ratificatie steeds maar vooruit, terwijl al onze buurlanden deze stap al jaren geleden hebben gezet‚, stelt ChristenUnie-leider Arie Slob woensdag tegenover zijn collega-Tweede Kamerleden en tegenover de pers. Na afloop van de bijeenkomst laat Slob via Twitter weten, Er lijkt eindelijk Kamermeerderheid voor ratificatie te zijn.

Motie

Bij de komende begrotingsbehandeling van VWS (begin november) zal de CU een motie indienen waarin de partij de regering oproept tempo te maken met ratificatie van het verdrag. CG-Raad en Platform VG zijn blij met deze motie. Als Nederland het verdrag ratificeert verbetert de rechtspositie van mensen met een beperking en ontstaan betere mogelijkheden voor het behoud van eigen regie en het leveren van maatwerk. Ratificatie van het VN-verdrag geeft zicht op een werkelijk inclusieve samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Het VN-verdrag waarborgt voor mensen met een beperking het recht op toegang tot zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, openbaar vervoer, informatie, diensten en openbare ruimte.

Draagvlak

Alle politieke partijen uit de Tweede Kamer, met uitzondering van de PVV en 50PLUS, waren bij de expertmeeting van de CU aanwezig. Naast de heer Slob en Carla Dik-Faber van de CU waren aanwezig Otwin van Dijk (PvdA), Mona Keijzer (CDA), Vera Bergkamp (D66), Linda Voortman (GroenLinks) en Tamara Venrooy (VVD). Namens de SP en SGP waren beleidsmedewerkers aanwezig. Bijna alle kamerleden lieten na afloop van de bijeenkomst via Twitter weten ratificatie te steunen:

  • Otwin van Dijk, In andere landen heeft ratificatie VN-verdrag geleid tot meer participatie van mensen met een beperking.
  • Linda Voortman, Nederland loopt enorm achter.
  • Carla Dik-Faber, Waarschijnlijk Kamermeerderheid voor.
  • Vera Bergkamp, CU en D66 trekken samen op om een snelle ratificatie mogelijk te maken van het VN-verdrag inzake de rechten personen met een handicap.

CG-Raad en Platform VG hopen dat de aangekondigde motie van de CU wordt aangenomen en dat de minister binnen afzienbare tijd een wetsvoorstel voor ratificatie aan de Tweede Kamer voorlegt. Eerder deze maand hebben CG-Raad en Platform VG een oproep gestuurd naar de informateurs om ratificatie van het VN-verdrag op te nemen in het regeerakkoord.

Trouw: ‘slob: Schiet op met verdrag gehandicapten‚
Nederlands Dagblad, Opschieten met verdrag gehandicapten‚

Downloads:

360_20121023_Inzet_CG_Raad_expertbijeenkomst_CU_VN_verdrag-1.doc – doc (158 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over