Helaas is het voor mensen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend om lid te zijn van een vereniging. Gewoon omdat verenigingen niet altijd toegankelijk voor hen zijn. De Week van de Toegankelijkheid organiseert komende weken drie regionale netwerkbijeenkomsten onder het motto Welkom bij de club! Tijdens de bijeenkomsten bespreken alle betrokkenen samen hoe verenigingen hun toegankelijkheid kunnen vergroten. De toegang is gratis.
Illustratief: Mensen zitten om een tafel.

Nederland is een echt verenigingsland. Sport, toneel, muziek, de buurt . op vele vlakken verenigen mensen zich om samen op te trekken. En natuurlijk willen ook mensen met een beperking meedoen. Toegankelijkheid levert verenigingen ook veel op: meer leden, vrijwilligers en bezoekers, meer omzet, meer diversiteit, een gevarieerder aanbod. In de praktijk blijkt dat er met kleine investeringen al veel kan worden bereikt. Het gaat bij toegankelijkheid overigens niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatie en de bejegening.

Netwerkbijeenkomst in drie plaatsen

Verenigingen, mensen met een beperking, beleidsmakers, belangenbehartigers en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomsten:

  • 28 augustus – Zwolle
  • 7 oktober – Den Haag
  • 8 oktober – Bussum

De bijeenkomsten vinden ‘s avonds in goed bereikbare en toegankelijke locaties plaats. In Zwolle en Bussum van 19:00 uur tot 22:00 uur, in Den Haag van 18:30 uur tot 21:30 uur.

Programma

De programma’s worden op de website www.weekvandetoegankelijkheid.nl geplaatst.
De netwerkbijeenkomst bieden in het algemeen:

  • informatie over toegankelijkheid en persoonlijke ervaringen van mensen met een beperking
  • inspirerende voorbeelden en concrete tips om zelf aan de slag te gaan
  • sparringpartners en potentiële samenwerkingspartners in de gemeente/regio

Over de Week van de Toegankelijkheid

Elk jaar vindt in oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Dit jaar is dat van 6 tot en met 11 oktober. Mensen met een beperking en belangenbehartigers vragen dan aandacht voor toegankelijkheid en het feit dat mensen met een beperking net als iedereen willen meedoen in de samenleving. Elk jaar wordt een ander thema belicht, dit jaar draait het om het verenigingsleven.

Initiatiefnemers en lokale samenwerkingspartners

Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van de landelijke cliëntenorganisaties Ieder(in), de Oogvereniging en de NVVS in samenwerking met plaatselijke belangenbehartigers en de betreffende gemeenten. De Week van de Toegankelijkheid wordt mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan tot een week voor de bijeenkomst via het digitale aanmeldformulier. Mensen die zich niet digitaal kunnen aanmelden, kunnen bellen naar (030) 720 00 00.

Heeft u vragen, kijk dan eerst op de website: www.weekvandetoegankelijkheid.nl. Staat de gewenste informatie er niet tussen, neem dan telfonisch contact op of stuur een mail: 030 720 00 00 of info@weekvandetoegankelijkheid.nl.

Deel dit bericht

Meer nieuws over