Vooruitlopend op de besluitvorming in de Kamer ontwikkelen veel gemeenten hun nieuwe Wmo-beleidsplannen. Om belangenorganisaties te helpen om goed te kunnen adviseren over het lokale Wmo-beleid, werkt Ieder(in) mee aan een aantal handreikingen. Deze Wmo-handreikingen bevatten aandachtspunten voor het beïnvloeden van de gemeentelijke Wmo-beleidsplannen.

Graag attenderen wij onze lokale leden en andere lokale belangenbehartigers op drie nieuwe handreikingen. De handreikingen kunt u onderaan dit bericht downloaden.

Checklist beoordeling beleidskader Wmo

Er is een handreiking beschikbaar met een checklist voor het beoordelen van het beleidskader Wmo. In het beleidskader beschrijft de gemeente hoe zij haar Wmo-beleid wil vormgeven. Het beleidskader bepaalt de inhoud van het Wmo-beleidsplan en de Wmo-verordening die later dit jaar door de gemeente worden opgesteld.

De handreiking bevat 20 vragen waarmee het beleidskader Wmo vanuit cliëntenperspectief kan worden beoordeeld. Daarnaast bevat de handreiking 11 aandachtspunten die helpen bij het beoordelen van de decentralisatieplannen vanuit cliënten- en burgerperspectief. De handreiking is gemaakt door programma Aandacht voor iedereen (AVI).

VNG en de cliëntenorganisaties overleggen op dit moment over de nieuwe modelverordening Wmo. Zodra deze modelverordening is vastgesteld, verschijnt er hierover ook een handreiking met aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief.

Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntenperspectief

Er is ook een stappenplan beschikbaar om tijdig vanuit cliëntenperspectief het lokale beleid rond invoering Wmo te kunnen beïnvloeden. Dit stappenplan loopt parallel aan het VWS-stappenplan voor de transitie naar de Wmo 2015 dat onder meer door gemeenten gebruikt wordt In het procesadvies van AVI staan ook een groot aantal inhoudelijke aandachtspunten.

Pgb in de Wmo

Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers. Deze nieuwe AVI-handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers schetst hoe het pgb in de nieuwe Wmo zal uitwerken. Daarnaast geven wij aandachtspunten voor het beoordelen van de pgb-plannen in het Wmo-beleid van uw gemeente en een aantal praktische tips om het Wmo-beleid in uw gemeente bespreekbaar te maken. De handreiking is samengesteld in nauwe samenwerking met Per Saldo.

De drie nieuwe handreikingen kunt u onderaan dit bericht downloaden. Meer handreikingen vindt u op de website Aandacht van iedereen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over