Op korte termijn is er actie nodig om mobiliteitsproblemen in het OV en taxivervoer voor mensen met een beperking op te lossen. Mensen met een beperking ondervinden nu bij allerlei mobiliteitsvoorzieningen problemen waardoor ze niet kunnen of durven te reizen. Ze blijven noodgedwongen thuis en missen belangrijke afspraken. Een integrale aanpak van de mobiliteitsproblemen is hard nodig.
Taxi chauffeur bedient rolstoellift voor een passagier.

Zelfstandig reizen onder druk

Dat de mobiliteitspositie van mensen met een beperking onder druk staat, heeft verschillende oorzaken. In het OV zien we dat het maken van een zelfstandige reis moeilijk is door langdurig kapotte liften, het ontbreken van een gelijkvloerse instap doordat perrons niet (meer) op goede hoogte zijn of gewoonweg door het ontbreken van toegankelijk materieel. Ook het personeelstekort raakt mensen met een beperking extra hard. Hierdoor zijn treinen/bussen drukker of vallen uit en is de betrouwbaarheid van reisassistentie niet geborgd. Mensen met een beperking blijven hierdoor letterlijk achter op het perron/halte of besluiten de gok niet eens te wagen.

Aanpak tussen ministeries nodig

Voor reisassistentie wordt vaak gebruik gemaakt van taxichauffeurs. Dit zijn dezelfde taxichauffeurs die ook in het WMO, Valys en leerlingenvervoer rijden. Ook deze laatste vormen van vervoer zijn niet betrouwbaar door een personeelstekort. Het schrijnende is dat alle opties die mensen met een beperking hebben om te reizen nu dus sterk beperkt zijn. Een oplossing voor dit probleem ligt niet bij één ministerie. We vragen de Staatssecretaris dan ook om voor de zomer met concrete oplossingen te komen. De oplossingen moeten ook afgestemd zijn met andere bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor het doelgroepenvervoer.

Lees hieronder onze brief aan de Tweede Kamer.

Deel dit bericht