Op zaterdag 21 november is het weer de jaarlijkse Wereld Televisie Dag. Precies een jaar geleden riep Ieder(in) andere gehandicapten- en patiëntenorganisaties op om zich samen met ons sterk te maken voor meer en beter toegankelijke televisie. Het resultaat van deze samenwerking? Een position paper waarin de gezamenlijke wensen van belangenorganisaties en kennis- en expertise organisaties staan om televisie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken.
illustratief moeder met kinderen kijkt tv

Aanpassing Mediawet

Directe aanleiding voor de samenwerking tussen belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties was de aanpassing van de Mediawet. Samen met deze organisaties stelde Ieder(in) verbeterpunten voor een betere Mediawet voor aan de Tweede en Eerste Kamer. Het resultaat was onder andere een toezegging van Minister Arie Slob van Media om met ons structureel in gesprek te gaan over toegankelijke televisie. Het position paper biedt nu een mooie basis bij de gesprekken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), dat verantwoordelijk is voor de Mediawet.

Concreet en met ervaringsdeskundigheid

Het wettelijke proces van aanpassing van de Mediawet is inmiddels afgerond. Afgelopen jaar zijn er al een paar mooie stappen gezet. Naast de toezegging voor structureel overleg met OCW moeten dankzij onze inbreng mediaorganisaties zich inspannen voor toegankelijke crisiscommunicatie. Dit is in de Mediawet opgenomen. Nu gaan we ons richten op de volgende stappen.

We willen graag met OCW concrete afspraken maken over kwalitatieve en kwantitatieve doelen voor toegankelijke televisie. Daarnaast moet er een goede monitoring met ervaringsdeskundigen komen, die beoordeelt of en hoe mediaorganisaties de toegankelijkheid van audiovisuele media verbeteren. Met het position paper als basis kunnen wij onze wensen duidelijk maken aan OCW en andere partijen zoals het Commissariaat voor de Media, politieke partijen en publieke en commerciële omroepen.

Lees meer over onze gezamenlijke lobby voor een betere Mediawet en toegankelijke televisie voor mensen met een beperking op

Lees meer over de aanpassing van de Mediawet

Download hieronder het position paper.

Deel dit bericht