Digitale zorg werkt pas goed als die toegankelijk is ontworpen en uitgevoerd. Dat is niet vrijblijvend. Landelijk zijn er afspraken gemaakt om aan internationale richtlijnen te voldoen. Vandaag, bij de start van de e-healthweek 2019 presenteren patiënten- en gehandicaptenorganisaties een handreiking voor toegankelijke digitale zorgvoorzieningen.

Digi-zorg voor iedereen

De handreiking met praktijkvoorbeelden en aanbevelingen is samengesteld door de Oogvereniging, Ieder(in), PGOsupport, MIND en de Patiëntenfederatie Nederland. De handreiking ‘samenwerken met patiënten = digitale zorg toegankelijk voor iedereen‚ is bedoeld voor opdrachtgevers, financiers, projectleiders, zorgverleners, ICT-ontwikkelaars en patiënten vertegenwoordigers.

Online kan uitkomst bieden

Joep Aarts, directeur Oogvereniging, Mensen met een visuele of andere beperking willen net als ieder ander toegang tot digitale zorg. Juist als je een chronische (oog)aandoening hebt en je veel gebruik maakt van zorg, én als je niet van papier kunt lezen, kan online gezondheidsinformatie een uitkomst zijn. Dit lukt alleen als bij de ontwikkeling van zo‚ n online omgeving de toegankelijkheid van begin af aan wordt meegenomen. Deze handreiking biedt alles om er direct mee aan de slag te gaan.

Overzichtelijk, toegankelijk én begrijpelijk

Steeds vaker moeten mensen hun zorg en ondersteuning via online platforms regelen. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), Dergelijke platforms blijken in de praktijk nog veel te kunnen winnen in overzicht, toegankelijkheid en het gebruik van begrijpelijk taal. Wanneer je vanaf het begin de richtlijnen volgt en daarnaast ook samenwerkt met de potentiële gebruikers van zo‚ n platform, zorg je er vanaf het allereerste ontwerp voor dat een website, app of platform voor iedereen toegankelijk wordt. Deze samenwerking is overigens ook een voorwaarde in het VN-verdrag Handicap. De handreiking biedt daarvoor een goede leidraad.

Toegankelijkheid digitale zorg is de norm

Organisaties in de zorg en het ministerie van VWS spraken onlangs in het landelijke , Informatieberaad‚ af dat de internationale richtlijnen (WCAG) de standaard zijn. Ook voor digitale zorg. Doordat het Informatieberaad Zorg het gebruik van de WCAG nu verplicht maakt, spreken zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS uit dat digitale zorginformatie voor iedereen toegankelijk en bruikbaar moet zijn. Zorginstellingen en verzekeraars vragen leveranciers om bij het bouwen en onderhouden van digitale zorgplatforms aan te sluiten bij de richtlijnen.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid gaat over de toegang tot digitale informatie en diensten voor iedereen. Mensen met een functiebeperking moeten digitale omgevingen zoals websites, portalen en apps even goed kunnen gebruiken als mensen zonder beperking. Bij goede digitale toegankelijkheid is rekening gehouden met alle vormen van – tijdelijke of blijvende – beperkingen bij het zien, bewegen, horen, begrijpen of het verwerken van informatie.

Werk samen met gebruikers

Gebruikers betrekken lijkt daarom een open deur. Maar in de praktijk is het nog niet vanzelfsprekend. Het advies is dan ook om vanaf het begin samen te werken met patiënten en mensen met een beperking. Onderzoek en praktijk laten zien dat het werkt.

De handreiking ‘samenwerken met patiënten = digitale zorg toegankelijk voor iedereen‚ wordt op maandag 21 januari door Bart Borsje van de Oogvereniging overhandigd aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Dit gebeurt bij de opening van de e-healthweek in Den Haag.

Downloads:

20190121-Handreiking_toegankelijke_digitale_zorg-Versie20190206.docx – docx (47 KB)
20190121_PGOsupport-brochure-Digitale-toegankelijkheid-voor-iedereen.pdf – PDF (598 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over