Vanaf nu werken 18 lokale antidiscriminatievoorzieningen samen om discriminatie aan te pakken. Voel je je ongelijk behandeld, bijvoorbeeld vanwege je handicap of chronische ziekte? Dan kan je dit melden op dicriminatie.nl.  
decoratief.

Artikel 1

Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Dat staat in Artikel 1 van de Grondwet. Word je anders behandeld, achtergesteld of uitgesloten vanwege persoonlijke kenmerken, zoals je leeftijd, geslacht of handicap? Dan kan het zijn dat je gediscrimineerd wordt en dat is verboden volgens de wet. Op Discriminatie.nl vind je meer informatie over discriminatie op alle gronden, ook op de grond handicap.  Er staat waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen deze vorm van discriminatie

Maak melden toegankelijker

Onder Discriminatie.nl bundelen achttien antidiscriminatievoorzieningen in Nederland de krachten om het melden toegankelijker te maken. Hiermee is Discriminatie.nl actief in 90 procent van de Nederlandse gemeenten. De samenwerking stelt de antidiscriminatievoorzieningen in staat om gezamenlijk campagnes te voeren en de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren.

Discriminatie.nl is niet alleen een digitaal platform, maar heeft ook kantoren met medewerkers in heel Nederland, waar melders terecht kunnen.

Eerste stap landelijke organisatie

De samenwerking is een eerste stap naar een landelijke onafhankelijke organisatie om iedereen in Nederland te ondersteunen wanneer zij zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een nieuwe wet om dit mogelijk te maken.

Kijk op Discriminatie.nl voor meer informatie en om discriminatie te melden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over