Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 sloot de sociale werkvoorziening. Een belangrijke voorziening voor mensen met een handicap. Er zouden in plaats daarvan beschutte werkplekken komen, maar daar zijn er nog steeds veel te weinig van. Ieder(in) en PGOsupport organiseren een praktische cursus over dit onderwerp. Zodat er met hulp van lokale belangenbehartigers meer beschutte werkplekken komen.

Aan de slag met beschut werk!

Ieder(in) en PGOsupport organiseren een praktische cursus over beschut werk. Zowel ervaren als startende belangenbehartigers zijn welkom. Voorkennis van beschut werk is niet nodig. We praten je bij tijdens de bijeenkomsten!

Waarom een cursus over beschut werk?

Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 sloot ook de sociale werkvoorziening. Er is toen besloten beschutte werkplekken te maken, maar de doelstellingen lopen al jaren achter. Het gevolg is dat in veel gemeenten mensen met een handicap veel te lang moeten wachten op een werkplek. Door deze cursus aan te bieden aan lokale belangenbehartigers, willen we dat dit onderwerp bovenaan de lokale politieke agenda komt te staan. En er meer beschutte werkplekken komen.

En tegelijkertijd leer je van alles over je gemeente, samenwerkingspartners, de mogelijkheden die je hebt om te beïnvloeden en hoe je dat het beste doet.

Leuk, nuttig en leerzaam dus!

Wat kun je verwachten?

Tijdens de bijeenkomsten verdiepen we ons in de Participatiewet en de regeling ‘beschut werk’:
• Waar gaat de Participatiewet precies over?
• Wat is beschut werk en hoe is dat in jouw gemeente geregeld?
• Wie is er verantwoordelijk voor de Participatiewet binnen een gemeente? En wat is de rol van de organisatie in jouw gemeente die deze wet uitvoert?
• Hoe staat het met de bestaanszekerheid van mensen in beschut werk?

Daarnaast hebben we het over hoe je als lokale belangenbehartiger het beste resultaat kan bereiken:
• Hoe ziet het speelveld van de gemeente eruit?
• Welke mogelijke partners zijn er? En andere organisaties die belangrijk zijn?
• Hoe beïnvloed je die partners en de gemeente?
• Welke rol pak jij als belangenbehartiger en welk geluid laat je horen?

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst, de kick off, is een fysieke bijeenkomst. De andere bijeenkomsten vinden online plaats. Tussen de bijeenkomsten in krijg je huiswerkopdrachten om dat wat je geleerd hebt, in de praktijk te brengen.
We gaan vooral concreet aan de slag, aan de hand van de situatie in jouw gemeente.

Praktische informatie

De eerste bijeenkomst, de kick-off, is een fysieke bijeenkomst in Utrecht. De andere drie bijeenkomsten doen we online via zoom.

Wanneer?
• Woensdag 13 april van 14.00 tot 17.00 uur, op locatie in Utrecht
• Woensdag 18 mei van 15.00 tot 17.00 uur online
• Woensdag 1 juni van 15.00 tot 17.00 uur online
• Woensdag 15 juni van 15.00 tot 17.00 uur online

Waar?
Voor de eerste bijeenkomst ben je welkom bij PGOsupport:

Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht

De drie andere bijeenkomsten zijn online via zoom. Je ontvangt de zoomlink ruim voor de bijeenkomsten.

Kosten?
Jouw deelname aan deze cursus is gratis. En je reiskosten worden vergoed.

Hoe geef ik me op?

Je kan je opgeven via deze aanmeldlink.

Let op! Als je je aanmeldt, word je gevraagd om je organisatie aan te geven. Staat jouw organisatie niet in het lijstje? Of kom je niet vanuit een organisatie? Vul hier dan Ieder(in) in!

Vragen? Heb je hulp nodig of heb je nog vragen, neem dan contact op met Daniël Toebes via d.toebes@iederin.nl.

Trainers

Daniël Toebes werkt als beleidsmedewerker bij Ieder(in). Hij maakt zich met name sterk voor een inclusieve arbeidsmarkt. Het achterblijven van de aantallen beschutte werkplekken in het land zijn hem een doorn in het oog.

Marieke van Noort werkt als adviseur lokale participatie bij PGOsupport. Naast haar werk is ze gemeenteraadslid en algemeen bestuurslid van een uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet. Zij kent het lokale veld dus van binnenuit.

 

Deel dit bericht