Maak een toegankelijk toilet in iedere trein verplicht. Daar roept de Toiletalliantie, waar Ieder(in) onderdeel van is, samen met Treinen Met Toiletten/Pleeback en de Coalitie voor Inclusie de politiek toe op. Vandaag bieden zij samen een petitie aan de Kamer.
Leden van de de toiletalliantie bieden petitie aan aan 2e Kamer Leden

“Iedereen moet zes tot acht keer per dag naar het toilet, dus het is natuurlijk voor iedereen in Nederland fijn om een toilet dichtbij te hebben,” aldus Greetje van Amstel van Treinen Met Toiletten/Pleeback, de initiator van de petitie. “Maar voor de 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten is een toilet in de nabijheid een nóg grotere eerste levensbehoefte, net als voor veel van de 2,8 miljoen ouderen. Wanneer zij geen rijbewijs of auto hebben, beperkt hen dat flink in hun bewegingsvrijheid. En als ze wel met de auto kunnen maar liever met de trein reizen maar dat zonder toilet in de trein niet doen is dit een gemiste kans voor het milieu en het klimaat.” 

Toegankelijkheid als basisvoorziening geregeld in Bestuursakkoord en besluit toegankelijkheid OV 

Een verplicht toilet in iedere trein moet onderdeel zijn van een groter pakket aan maatregelen om het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk te maken. Zo is er ook de noodzakelijke wens om alle bushaltes in Nederland toegankelijk te maken, te zorgen voor reisassistentie voor mensen met een visuele beperking en om de buurtbus toegankelijk te maken voor mensen in een rolstoel.  

Hiervoor wordt een Bestuursakkoord gemaakt. Sommige maatregelen die opgenomen moeten worden hierin vragen om een investering en zorgen daarmee voor financiële knelpunten. Ze zorgen ook voor grote vertraging bij het sluiten van het akkoord.  

Donderdag 9 juni praat de commissie IenW in een commissiedebat Spoor met de Staatssecretaris. Wij hebben de politiek gevraagd om bovenstaande punten in ieder geval op te lossen in het bestuursakkoord en besluit toegankelijkheid OV. Zonder deze maatregelen kan het geen acceptabel akkoord zijn.  

Liften op stations prioriteit 

Om met een gerust hart van het OV gebruik te maken, moet je erop kunnen vertrouwen dat toegankelijkheidsvoorzieningen gewoon werken. Ook hierover willen we afspraken maken in het bestuursakkoord. Op dit moment zijn de liften op stations niet altijd in werking. Ze zijn bij een defect veel langer kapot dan gebruikelijk. Door leveringsproblemen van verschillende onderdelen duurt het nu weken tot soms maanden voordat een lift gerepareerd wordt. Dit zorgt voor grote problemen bij personen die afhankelijk zijn van deze liften. We roepen de beheerders van deze liften dan ook op om dit probleem prioriteit nummer 1 te maken! Ook de politiek hebben we aangesproken op dit probleem, dus ook hier zullen weer Kamervragen over gesteld worden. 

Deel dit bericht