Niet toegelaten worden vanwege een ondersteuningsbehoefte. Ontevredenheid over de hulpmiddelen en aanpassingen op school. Te weinig rustruimtes om je terug te kunnen trekken. Er is nog een wereld te winnen voor mbo-studenten met een beperking of chronische aandoening. Dat blijkt onder andere uit de JOBmonitor 2022. Het ministerie van OCW vindt ook dat het beter moet. Ieder(in) is betrokken bij de verbeterplannen van het ministerie en vraagt aandacht voor het perspectief van studenten met een beperking.

Studenten met een beperking op het mbo 

Een mbo-opleiding kan een stuk lastiger zijn als je een beperking, leerprobleem of blijvende ziekte hebt. Het maken van toetsen wordt bijvoorbeeld moeilijker door dyslexie, lang concentreren kan moeilijker zijn als je ADHD hebt en het verplaatsen tussen klaslokalen duurt wellicht langer als je in een rolstoel zit. Toch moet er voor iedereen een plek zijn op het mbo. Daarom is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met beperkingen.  

In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of beperking (WGB) staat dat je recht hebt op noodzakelijke voorzieningen als je een beperking hebt. Studenten hebben daardoor recht op de begeleiding en aanpassingen die ze nodig hebben tijdens hun opleiding. 

Hulpmiddelen en aanpassingen: Niet goed geregeld op het mbo 

Veel scholen doen hun best. Helaas blijkt onder andere uit de monitor van JOBmbo, de belangenorganisatie voor mbo-studenten, dat nog niet op elke school passend onderwijs goed geregeld is. Uit de monitor komt naar voren dat 30 % van de studenten negatief is over de hulpmiddelen en aanpassingen die worden gedaan op school.   

Verbeterplannen van het ministerie 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt via de verbeteragenda passend onderwijs in het mbo aan oplossingen voor studenten met een beperking. Vorige week werd bijvoorbeeld het BPV-handboek gepubliceerd, een naslagwerk voor professionals in het mbo die studenten met een beperking begeleiden in de beroepspraktijkvorming.   

Ieder(in) is betrokken bij de verbeterplannen van het ministerie en vraagt aandacht voor het perspectief van studenten met een beperking. 

Wat vinden studenten zelf? 

In deze documentaire van JOBmbo op YouTube laat studente Daphne zien hoe zij het studeren ervaart met haar auditieve beperking. Daphne vertelt over de belemmeringen die zij ervaart, en over wat ze nodig heeft van haar docenten en medestudenten. 

Lees meer 

Bekijk hier de JOB-monitor-2022.pdf (jobmbo.nl) 

Bekijk hier de Klachtenrapportage-2021.pdf (jobmbo.nl) 

Bekijk hier het BPV-handboek (ingrado.nl)

Deel dit bericht

Meer nieuws over